Strona główna

Informacje ogólne
Projekt – Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina i jest finansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Lider projektu :
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

Partner:
Szacka Rada Wiejska

Umowa partnerska:
Podpisana w dniu 22 marca 2013r.

Umowa grantowa:
Nr IPBU.01.03.00-06-498/11-00 podpisana w dniu 15 maja 2013r. z Ministrem Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu:
15.05.2013 – 15.11.2015

Całkowity koszt projektu:
807.445,48 euro

Cel główny projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez wyposażenie Powiatu Włodawskiego i Rejonu Szackiego w wysoko specjalistyczny sprzęt drogowy.

Cele szczegółowe projektu:
1.Zbudowanie trwałych podstaw we współpracy pomiędzy partnerami projektu w zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg i poprawy jakości sieci komunikacyjnej.
2.Zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z sieci komunikacyjnej oraz usprawnienie w zarządzaniu dróg poprzez zakup niezbędnego sprzętu i maszyn.
3.Podniesienie wiedzy i skuteczności działań służb zajmujących się transgraniczną infrastrukturą transportową.

Działania projektu:
1.Utworzenie wspólnego systemu zarządzania projektem,
2.Doposażenie Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie w sprzęt i maszyny niezbędne do prawidłowego utrzymania dróg (ścinarka do poboczy, koparko-ładowarka, samochód ciężarowy, samochód osobowo-dostawczy, rębak do gałęzi, piaskarka, pługi odśnieżne, płyta wibracyjna, kosiarka do traw).
3.Doposażenie Gminy Szack w sprzęt i maszyny niezbędne do prawidłowego utrzymania dróg (koparko-ładowarka, samochód ciężarowy, samochód osobowo-dostawczy, rębak do gałęzi, piaskarka, pługi odśnieżne, podmiatarka)
4.Opracowanie interaktywnej mapy obrazującej sieć dróg Powiatu Włodawskiego i Rejonu Szackiego (wskazując m.in. jakość, parametry natężenie ruchu).
5.Uruchomienie systemu nawigacji pojazdów poprzez montaż lokalizatorów GPS.
6.Zorganizowanie warsztatów tematycznych dla pracowników jednostek zajmujących się zarządem dróg.
7.Opracowanie Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.
8.Promocja projektu.

Comments are closed.